.

سینی مزه ۲۵ عددی میکس فینگر فود پردیس (سری جدید)

46,500 تومان

سینی ۲۵ عددی مزه فینگر فود پردیس، محصول جدید سرزمین فینگرفود های خاله زهره

محتویات سینی مزه فینگر فود پردیس:کلاب ژامبون و پنیر ، رول ژامبون و پنیر فرانسوی، کلاب نان و پنیر و گوجه و خیار

سینی 25 عددی مزه فینگر فود پردیس، محصول جدید سرزمین فینگرفود های خاله زهره

محتویات سینی مزه فینگر فود پردیس: کلاب ژامبون و پنیر ، رول ژامبون و پنیر فرانسوی، کلاب نان و پنیر و گوجه و خیار