.

سینی مزه ۳۶ عددی فینگر فود نیو کورن داگ (%۲۰ تخفیف)

67,200 تومان 53,760 تومان

سینی ۳۶ عددی فینگر فود کورن داگ

۲۵ درصد تخفیف 

سینی 36 عددی فینگر فود کورن داگ

25 درصد تخفیف