سینی ۴۳ عددی رولت رنگی و پنیر سوخاری و توپک مرغ

سینی ۴۳ عددی رولت رنگی و پنیر سوخاری و توپک مرغ

71,700 تومان

شامل ۲۷ رولت رنگی، ۹ عدد پنیر سوخاری و ۹ عدد توپک مرغ

شامل ۲۷ رولت رنگی، ۹ عدد پنیر سوخاری و ۹ عدد توپک مرغ