سینی مزه ۱۶ عددی فینگر فود مینی همبرگر ( ۱۵ درصد تخفیف)

سینی مزه ۱۶ عددی فینگر فود مینی همبرگر ( ۱۵ درصد تخفیف)

73,600 تومان 62,500 تومان

مینی همبرگرهای سرزمین فینگرفود با برگر 85 درصد گوشت خالص سرو می شود.