.

سینی مزه ۲۵ عددی کاناپ ناگت مرغ و پنیر (%۲۰ تخفیف)

70,000 تومان 56,000 تومان

ناگت مرغ و پنیر محصول جدید سرزمین فینگر فود

۴۵ درصد تخفیف

سسنی 25 عددی کاناپ ناگت مرغ و پنیر محصول جدید سرزمین فینگر فود

45 درصد تخفیف